Кантора
Борисова-Иванова

Консултантски услуги
за инвестиции в имоти

Нашите експерти по инвестиционни консултации ви предлагат задълбочен и специфичен за сектора анализ на правдоподобни възможности за инвестиране в недвижими имоти, подкрепени от подробна експертиза на пазарните тенденции и надлежна проверка.

Използвайте
+20 години опит
в недвижимите имоти и минимизирайте рисковете

Изведете имота си на пазара бързо с
възможно
най-високата продажна цена

Получете
най-добрите възможности
с най-високи шансове за успех

Цялостно
представителство и маркетинг
на недвижими имоти

Повече за нас

Свързвайки се с нашите експерти днес, вие ще намерите усърден, професионален, разнообразен екип, готов да се погрижи за всяка ваша нужда на пазара на имоти. Няма да се успокоим, докато не сте 100 процента доволни от услугата, която предоставяме. Нашата репутация на водеща инвестиционна компания за недвижими имоти в гр.София не се случи за една нощ. Работихме усилено, за да гарантираме, че нашите клиенти могат да се доверят на услугата, която предлагаме.

Ние обединяваме на едно място интересите на инвеститорите, подбрани имоти, подробна експертиза, иновации и естетика.

Нашата цел е да подобрим качеството на живот на хората, като им покажем инвестиционни възможности в гр.София и страната и да ги подкрепим практически по този път.

Център по медиация

За да вземете информирано решение дали да посредничите при спор или не, е важно да разберете какво включва процесът. Медиацията е доброволен и поверителен процес за разрешаване на спорове, който не е обвързващ за точката на споразумение. По време на медиацията неутрална трета страна медиатор помага на страните да се опитат да постигнат споразумение, договорено от страните.

Научи повече

Вземете правилното решение за инвестиция в имоти

Получете съдействието на нашите професионални консултанти

Контакти