Бизнес консултации

  • Стратегически, оперативни задачи от управленски характер.  
  • Договаряне на терени, подходящи за жилищно или бизнес строителство.
  • Стратегии за развитие и планиране на бизнеса- финансово планиране и бюджетиране.
  • Анализ на риска и финансовото състояние
  • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки. Управление на разходите.
  • Оптимизиране на оперативната дейност.
  • Правни, счетоводни и данъчни консултации.