Кредитен център

  • Подготовка на документи при кандидатстване за кредит
  • Цялостна комуникация с банките по време на целия процес за кредитиране до крайното усвояване на средствата по кредита.
  • Договаряне на отстъпки, преференции и персонални условия за нашите корпоративни и индивидуални клиенти
  • След-продажбено обслужване и допълнителни услуги.