Представителство при покупко-продажба

  • Съдействие при покупка, продажба и наем на жилищни и търговски имоти на физически и юридически лица
  • Грижа за всички финанси (откриване на банкова сметка, прехвърляне на средства и др.)
  • Съдействие при уреждане на ипотечен кредит
  • Подкрепящи документи
  • Подкрепа за имуществена застраховка
  • Ексклузивни консултации с нашите сертифицирани експерти при проблемни имоти и специфични случай, свързани с преговорите и желаните цели при сключване на сделката.