Следпродажбено обслужване

  • Професионално обслужване след приключване на продажбата.
  • Създаване на програма за следпродажбено обслужване.